יש לניקי אפליקציה מהממת עם המון מתכונים - מוזמנים להוריד

לחצו כאן

תנאי שימוש / תקנון

בשירות – "ניקי ב."

1. ברוכים הבאים ל "ניקי ב." – לאתר ו/או לאפליקציות ו/או לפייסבוק, המופעלים על ידה ו/או ע"י נותני השירות. השימוש במדיה ובתכנים הכלולים בה, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש כפי שיפורסמו ו/או יעודכנו מעת לעת והמפורטים להלן. בכניסתך ו/או השימוש במדיה ו/או בתכנים כאמור, הנך מאשר.

2. כותרות הסעיפים והנוסח בלשון זכר, הינם לצרכי נוחות בלבד ואין לעשות בהם שימוש לצרכי פרשנות הסכמתך לתנאים המפורטים להלן. וכן תנאי השימוש מיועדים לגברים ונשים כאחד.

3. הגדרות :

3.1. "ניקי ב." – לרבות עובדיה, כל גוף הפועל מטעמה ו/או עבורה הקשור אליה ו/או המספק שירותים להפעלת המדיה. "ניקי ב." הינו גוף המפעיל אתר, אפליקציות ופייסבוק, המכילים תוכן הקשור למתכוני בישול ואפיה.

3.2. "האתר" – אתר האינטרנט הייעודי של "ניקי ב" (להלן : "האתר").

3.3. "האפליקציות" אפליקציות "ניקי ב." – מופעלות ע"י כל אמצעי תקשורת לרבות טלפוניה סלולרית.

3.4. "הפייסבוק" – עמוד הפייסבוק של "ניקי ב.".

3.5. "המדיה" – האתר ו/או האפליקציות ו/או הפייסבוק.

3.6. "השימוש במדיה" – שימוש במדיה לצורך עיון וקריאה של מתכונים לבשול ואפיה ("המתכונים"), כתיבת תגובות, הודעות ומסרים ל- "ניקי ב" וממנה, כהגדרתם להלן, באופן שתגובות המשתמשים פתוחות לקריאה למשתמשים אחרים. השימוש בחלק מהאפליקציות כרוך בתשלום שנגבה ע"י google.

3.7. "השירות" – שימוש במדיה לצורך עיון במתכונים, קבלת הודעות ומסרים מ- "ניקי ב." למשתמשים, בכתב ו/או בע"פ לרבות שיחות ישירות, קבלת ניוזלטר ואפשרות לעשות שימוש באתר ו/או באפליקציות ב- "מחברת המתכונים שלי", וכל שרות אחר נוסף שתעמיד "ניקי ב." לרשות המשתמשים וכן שליחת הודעות ומסרים ל- "ניקי ב." – שיהיו פתוחים גם לעיון למשתמשים אחרים.

3.8. משתמש" מחזיק ו/או בעלים של מכשיר תקשורת – לרבות: מחשב נייח, מחשב נייד, מכשיר טלפון חכם (סמארטפון) ו/או מחשב לוח (טאבלט) – הנכנס ו/או עושה שימוש במדיה.

3.9. "תוכן", או "תכנים": כל המתפרסם במדיה של "ניקי ב.", לרבות מידע בנושאי מתכונים לבישול ו/או אפיה וכל הקשור בהם וכן: דעות, הצעות, המלצות, ביקורות, מאמרים ופרטים אחרים, בכתב ו/או בע"פ לרבות בשיחות טלפוניות, ובכל צורה ויזואלית או קולית או אחרת ללא יוצא מן הכלל לרבות, בתמונות, בסרטונים, במוסיקה, בקול, בצילומים, ברישומים, בתרשימים, באנימציה, באופן חזותי, קולי, בעיצוב, עיבוד, עריכה, הפצה ואופן הצגה, וכל סימן וסמל.

3.10. "הרשמה לניוזלטר" – על מנת לקבל את העיתון האלקטרוני של "ניקי ב." על המשתמש להירשם באמצעות מסירת פרטים מזהים במדיה ובכלל זה : שם פרטי, שם משפחה, וכתובת דואר אלקטרוני פעיל וכל דרך זיהוי נוספת שתידרש (להלן : "נתוני המשתמש" או "הנתונים").

3.11. "מחברת המתכונים שלי": רשימת מתכונים מועדפים שעומדת לרשות המשתמש באתר ו/או באפליקציות עפ"י בחירתו, אליה יוכל להיכנס באמצעות סיסמא. הרשימה ו/או באפליקציות עפ"י בחירתו, אליה יוכל להיכנס באמצעות סיסמא. הרשימה ו/או פרטיה, חסויים לכל משתמש אחר ולרבות ל- "ניקי ב.".

3.12. "רשת" – רשת אתרי אינטרנט ואפליקציות וכל אמצעי תקשורת של גופים אחרים. 

3.13. "חברות" גופים, העושים שימוש במדיה בכדי להעביר באמצעות "ניקי ב." מסרים (דברי פרסומת, מסחריים או אחרים) מטעמם למשתמשים.

3.14. "חברה מאושרת" חברה אשר המשתמש אישר, במפורש, באמצעות האפליקציה, הסכמתו לקבלת שירות באמצעותה, לרבות שירות בתשלום google ) ו/ או apple) . פרסומת, מסחריים או אחרים) מטעמם למשתמשים.

ההגדרות מהוות חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש ו/או התקנון.

4. תנאי השימוש באתר ו/או באפליקציות:

4.1. מטרת המדיה היא לספק למשתמש תכנים בנושא מתכוני בשול ואפיה, וכל הקשור בהם.

4.2. "ניקי ב." רשאית, לפי שקול דעתה הבלעדי, לשנות מעת לעת את תקנון ו/או תנאי השימוש

4.3. א. "ניקי ב." מאפשרת למשתמש, רישוי מוגבל בלבד (בהיקף שהוגדר להלן), להשתמש במדיה. כל הזכויות במדיה, שאינן כלולות בתנאי השימוש שנקבעו במפורש, הינם של "ניקי ב בלבד.

ב. באחת מהאפליקציות, תתאפשר – לבחירת המשתמש – גלישה בתשלום, זאת כאשר האפליקציה מציעה תכנים ללא פרסומות. את התשלום גובות חב' google ו/ או , apple

1. החל מרגע אישור הזמנת השימוש באפליקציות שהינן בתשלום, ההזמנה אינה ניתנת לשינוי ו/או לביטול, אלא בכפוף לאמור בהוראות השימוש ו/או בתקנון . google/ apple

4.4. א. השימוש במדיה ובתכנים, לרבות יעוץ והסתמכות עליהם הינה באחריות המשתמש בלבד. על המשתמש בלבד – לאחר שימוש בשיקול דעתו ובהתחשב בנתוניו האישיים לרבות הבריאותיים, העדפותיו, טעמיו, רגישויותיו ולאחר ייעוץ מקצועי ככל שנדרש – חלה האחריות לבדוק אם התכנים במדיה, מכל סוג ומין, לרבות ההפניה למתכונים, כולל החומרים והמוצרים הכלולים בו, ו/או לכל המלצה על שימוש בכל מוצר – מתאימים לו מכל בחינה שהיא ללא יוצא מן הכלל.

2. "ניקי ב." אינה אחראית לתוכן כלשהו שנשלח אליה ו/או אינה מחויבת לפרסם תוכן כלשהו שנשלח אליה בכלל ו/או בתוך זמן מסוים ו/או לשער את התגובות ותוכנן.

3. תגובות בעלום שם, לא יפורסמו במדיה.

4.5. "ניקי ב.", רשאית לפרסם, לסרב לפרסם, למחוק, או לשנות במדיה כל תוכן, עפ"י שקול דעתה הבלעדי ומכל סיבה, לרבות תכנים לא חוקיים, לא מוסריים, פגיעה בכל אדם או גוף, פגיעה בפרטיות וכו'.

4.6. הקישורים ברשת, אליהם מפנה המדיה, עשויים להכיל פרסומים בצורות ובאופנים שונים. לכל אלו, לרבות לתכנים, לתפעול, להתקשרות של המשתמש, לשירותים והמוצרים המוצעים לקישורים ברשת ו/או לפרסומים, אין "ניקי ב." אחריות בכל צורה ואין לה כל שייכות וקשר . הסתמכות ותוצאתה על האמור לעיל, הינם באחריות המשתמש בלבד.

4.7. שינויים ותקינות

1. שינויים במדיה מכל סוג ומין, לרבות במבנה, בעיצוב, בהיקף, בזמינות, בהפסקת הפעלה, מלאה או חלקית, לרבות בתקנון ו/או בהוראות שימוש אלו, תבוצע בכל עת ועפ"י שקול דעת "ניקי ב" בלבד, זאת ללא הודעה מוקדמת.

2. "ניקי ב." אינה מתחייבת לזמינות ו/או לפעולה שוטפת, מאובטחת, ללא נזקים, קלקולים, תקלות או טעויות במדיה ובכל הקשור אליה לרבות הקישורים במדיה לרשת. כן היא רשאית להסיר קישורים ו/או להוסיפם למדיה בכל עת.

4.8. הימנעות מפעולות

המשתמש מתחייב להימנע מכל אחת מהפעולות הבאות:

א. שליחה או שידור של כל חומר: בלתי חוקי, טורדני, שקרי, מטעה, דברי דיבה, לשון הרע, חומר תועבה, מידע פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה, גזעני, פוגע בפרטיות ו/או ברגשות הצבור ו/או במוניטין של אדם או גוף כלשהו, למטרה אסורה, במישרין או בעקיפין או הפרה או עידוד הפרת הוראות החוק.

ב .שימוש לצורך עוולות מסחריות ו/או הפרת זכויות יוצרים ו/או הפרת זכויות צד שלישי.

3. הפעלת כל אמצעי במטרה להפריע ו/או לפגוע בפעולת המדיה, ו/או לחשוף כל מידע שבבעלות "ניקי ב." לרבות במאגר הנתונים, פגיעה במתקני ו/או שימושי המדיה, והעברת כל חומר מזיק ופוגע כגון וירוס, קוד, "תולעת", דואר זבל וכו' בכל דרך וצורה.

ב." לרבות במאגר הנתונים, פגיעה במתקני ו/או שימושי המדיה, והעברת כל חומר מזיק ופוגע כגון וירוס, קוד, "תולעת", דואר זבל וכו' בכל דרך וצורה.

4. להימנע מלהיכנס למדיה, אם הכניסה הינה בניגוד לדין הנוהג במקום בו בוצעה (כגון מחוץ לגבולות ישראל).

4.9. א. כל משתמש שיגיש למדיה תכנים ו/או מידע לפרסום, מתחייב כי תוכן המידע לא יכלול מידע המפר ו/או עלול להפר זכויות צד שלישי על פי כל דין, ו/או מידע מפר ו/או פוגע ו/או עלול לפגוע ו/או להפר כל דין.

ב. משתמש לא יעביר כל תוכן ומידע על קטינים, אשר מזהה או עלול לזהותם ו/או חושף פרטיהם האישיים ו/או דרכי ההתקשרות עימם.

ג. משתמש לא יעביר דבר פרסומת בניגוד לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב- 1982.

5. הוראות שמירה על הפרטיות

א. "ניקי ב." רשאית לשנות בכל עת, באופן מידי וללא מתן הודעה, את תנאי השימוש ו/או הוראות מדיניות הפרטיות. שימוש במדיה, מהווה הסכמה מראש לכל שינוי.

ב. "ניקי ב." רשאית לעשות שימוש במידע אישי מזהה של המשתמש, על מנת לאפשר מתן שירותים ויצירת קשר עם המשתמש, בין השאר באמצעות מחשבי גופים חיצוניים. על המשתמש למסור פרטים הנדרשים ממנו גם לנותני שירותים חיצוניים.

ג. "ניקי ב." לא תעביר פרטים ומידע אישי על משתמש לצדדים שלישיים, אלא בקשר עם המדיה ו/או לנותני שירותים לצורך הפעלתה, לרבות ו/או לגופים קשורים, בכפוף להחלת תנאי תקנון זה על מקבלי המידע. על אף האמור, תהא "ניקי ב." רשאית להעביר פרטים אישיים ומידע שנאסף על פעילות המשתמש, לגוף כלשהו, אם תנאי השימוש באתר הופרו על ידי המשתמש, במקרה של מחלוקת או תביעה, ו/או אם הדבר נדרש עפ"י חוק, ו/או דרישה של רשות ממשלתית או ציבורית אחרת.

ד. "ניקי ב", תהא רשאית לעשות שימוש עצמי ו/או לספק מידע על כל משתמש לגופים חיצוניים – לצרכי סטטיסטיקה, מחקר ובקרה, ללא זיהוי אישי של המשתמש.

ה. המשתמש, נותן בזאת אישורו והסכמתו כי תגובות ו/או מידע שימסור למדיה, ייחשף בפני משתמשים אחרים, ולא תהיה לו טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל סוג בגין הנ"ל.

ו. המידע אודות המשתמש ישמר במאגרי "ניקי ב.", והשימוש במידע יעשה למטרות שלהלן:

1. לאיסוף נתונים סטטיסטיים, לאימות פרטים, התאמת המדיה להעדפות המשתמש ואבטחת מידע.

2. ליצירת קשר עם המשתמש ו/או למשלוח תכנים.

3. לשיפור השרות.

4 . לכל מטרה אחרת, בהתאם לתנאי השרות.

ז. המידע שנאגר לגבי המשתמש ישמש גם כל גוף חדש, ש- "ניקי ב." תתמזג עמו, בכפוף להוראות התקנון.

6. יצירת קשר

א. המשתמש ו/או מוסר התוכן לפרסום מאשר בעצם מסירתו, כי הינו בעל הזכויות ו/או יש לו הרשאה כדין והוא רשאי למסרו והוא מאפשר ל- "ניקי ב." ולכל משתמש אחר כל שימוש אפשרי בו ללא הגבלה ו/או מתן תמורה כלשהי. המשתמש הינו האחראי הבלעדי להודעותיו, תוכניהם, נושאיהם ושליחתם למשתמשים, להסתמכותם עליהם, ולתוצאות הנובעות מהאמור.

7. אישור קבלת דברי פרסומת

1. בהצטרפותו למדיה, המשתמש מאשר הסכמתו לקבלת מסרים פרסומיים.

2. האחריות לתוכן המודעות הפרסומיות, אם וככל שיתפרסמו ע"י חברות ו/או צדדים שלישיים, לרבות פרטי המידע והזכויות, ההסתמכות עליהם ותוצאותיהם, היא על אחריות המפרסמים

3. מובהר כי google ו/או המפרסמים לבדם, יחשבו כ"מפרסם" כהגדרת המונח בחוק התקשורת (בזק ושידורים) התשס"ח – 2008, והם לבדם אחראים לקיום הוראות החוק.

4. מובהר כי google בלבד, אחראית לאופן ומהות האישור לפרסום כלשהו במדיה ותהיה בלבד. מנועה מלטעון כל טענה כנגד "ניקי ב.", והאחריות בעניין זה הנה של google בלבד.

8. הפסקת השימוש באפליקציה

א. באפשרות המשתמש להפסיק את השימוש במדיה בכל עת.

ב. עם הפסקת השימוש במדיה, מכל סיבה שהיא, על ידי המשתמש והפסקת הקשר עמו, פרטיו עדיין יישמרו במאגר המידע.

8.1. "ניקי ב.", רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ומכל סיבה שהיא, להפסיק באופן מחלט, או להשעות את מתן השירות, או לסרב לאפשר למשתמש כל שימוש במדיה, או בחלק ממנה, בשל הפרת תנאי התקנון ו/או תנאי השימוש ו/או מכל סיבה אחרת כגון:

א. המשתמש גרם או עלול לגרום לפגיעה ב" ניקי ב." או בצדדים שלישיים כלשהם.

ב. נעשה שימוש לביצוע, או לאפשר או לסייע או לנסות לבצע מעשה לא חוקי או נחזה על פניו לא חוקי במדיה.

ג. הופרו תנאי השימוש ו/או הוראות התקנון.

8.2 . ל "ניקי ב." הזכות להפסיק ו/או לעצור את מתן השירותים ו/או הפעלת ו/או שימוש במדיה, באופן מחלט ו/או למשתמש כלשהו.

9. קניין רוחני באפליקציה

א. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני במדיה, ובחלק ממנה, ובתוכן הכלול בה, וכן שמה של "ניקי ב." , שמות המדיה וסימני המסחר, אלו שנרשמו ואלו שלא נרשמו, (להבדיל מהודעות המועברות במסגרתה) הינם קניינה של "ניקי ב." בלבד.

ב. אין לפגוע בכל דרך וצורה בזכויות כמפורט בס"ק 9 א' לעיל ולרבות: להעתיק, לצלם, להפיץ, להציג או לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, למכור או להשכיר כל חלק מהזכויות, באופן ישיר או עקיף, בכל דרך או אמצעי, ללא קבלת הסכמה בכתב ומראש של "ניקי ב" ובכפוף לתנאי ההסכמה.

ג. ניתנה הסכמה כאמור – אין להסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן הקשור לזכויות כאמור, לרבות סימון זכויות יוצרים, או סימן מסחר.

10. אחריות

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר, כי "ניקי ב." לא תישא באחריות כלשהי בגין השירות, בין היתר ביחס לטענות ו/או נזקים הנובעים מאחד או יותר מהנושאים המפורטים להלן, לרבות בגין כל נזק, אובדן, חסרון כיס ורווח, שנטען כי נגרם בגינה ולמשתמש לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי "ניקי ב." בין

השאר בגין האמור להלן:

א. שימוש או אי יכולת להשתמש במדיה, לרבות היעדר זמינות, שינויים, תקלות (לרבות אגב

שינויים), קלקולים, עיכובים, הפסקת הפעלת המדיה באופן זמני ו/או מחלט, בין שהשירות הינו ללא תשלום ובין שהינו בתשלום.

ב. תכנים שהועברו על ידי "ניקי ב", נכונותם, שלמותם, עדכניותם, דיוקם, הסתמכות משתמש עליהם, לרבות התאמת התכנים למאפייני המשתמש, רגישותו, בריאותו, העדפותיו וכל נתון אישי אחר שלו וכל פעולה ממין וסוג כלשהו ש "ניקי ב" נמנעה לבצע או בצעה.

ג. טיב, רמה, כמות, עלות, זמינות, התאמה וכל תכונה ו/או מאפיין של שירות שנכלל ו/או שהשירות התייחס אליו.

ד . מצגים ו/או הצהרות של "ניקי ב." ו/או כל צד שלישי במדיה, באמצעות ו/או בקשר לשירות.

ה. פרסום או סירוב לפרסם, מחיקה או שינוי כל תוכן במדיה, עפ"י שקול דעת בלעדי של "ניקי

ב." ומכל סיבה, לרבות תכנים לא חוקיים, לא מוסריים, פגיעה באדם, בגוף, בפרטיות וכו'.

ו. הקישורים במדיה לרשת, לתכניה, לתפעולה, להתקשרות המשתמש לשירותים והמוצרים המוצעים ברשת, הסתמכות המשתמש על הרשת ותוצאותיה, הפסקת ו/או הוספת קישורים.

ז. מסרים ו/או הודעות המועברים למדיה ע"י המשתמש ובכלל זה תוכנם וקישורים המועברים ו/או מפורסמים ע"י משתמש למשתמשים אחרים.

ח. משלוח ו/או חוקיות ו/או נכונות ו/או מהימנות מידע, נתונים ותכנים שהועברו ו/או פורסמו ע"י google וכל חברה ו/או גוף מפרסם אחר, ללא יוצא מן הכלל והסתמכות עליהם.

ט. הפרת הוראות כל דין.

י. כל עניין אחר הנוגע לשירות ו/או לתכנים שהועברו במסגרתו.

10.1 . המשתמש מתחייב לשפות את "ניקי ב.", וכל אדם ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן- רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי השימוש המפורטים בתקנון.

11. סמכות שיפוט

1. על תקנון זה ותנאי השימוש בו יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל , ולא תהיה תחולה לכללי

2. בתי המשפט המוסמכים לדון בכל תובענה הנובעת מתקנון ו/או תנאי שימוש המפורטים

3. קבע בית משפט (לרבות כל גוף שיפוטי אחר) מוסמך, כי הוראה מהוראות תקנון זה הינה בלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, תתבטל אותה הוראה בלבד, אך לא יבוטלו שאר הוראות ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם. בו, יהיו בתי המשפט המוסמכים שמושבם בתל-אביב-יפו. תקנון זה או את ההוראה שחלק ממנה בוטל ו/או צומצם.

 

 

 

WordPress PopUp Plugin דילוג לתוכן